Faciliteren

Ik heb de opleiding "Master Faciliteren" gevolgd bij 2knowhow in Leiden. Professionals op het gebied van cultuurverandering, teamontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap, didactiek, leren en faciliteren.

 

Als facilitator ontwerp ik een programma op maat voor jouw bijeenkomst, training, teamsessie of overleg. 

 

 

 


Ik ontwerp een programma op maat aan hand van jouw concrete vraag of probleemstelling. Door middel van verschillende effectieve werkvormen gaan we aan de slag met inhoud (wat wil je overdragen aan je team) en gedrag; we gaan het gedrag van de groep beïnvloeden en hen stappen laten maken. We zetten de groep dus in beweging, aan het werk, en begeleiden dat proces. Denk hierbij aan:

 

- het verzamelen van input of feedback op beleid

- het creëren van draagvlak bij verandering of innovatie

- het introduceren van nieuwe toepassingen of dienstverlening

- het betrekken van het team bij het werkplan of de besluitvorming

- het vertalen van visie naar plannen

- bij elkaar brengen van verschillende opvattingen en belangen

- kennis en creativiteit naar voren halen

In het programma wisselen staan en zitten, praten en luisteren, denken en voelen en dromen en doen elkaar af. Op die manier ontstaat er energie en houden we rekening met verschillende leer- en communicatiestijlen. 

 

De voordelen van werken met een facilitator:

• focus op onderwerp 

• effectief programma 

• neutrale begeleiding 

• sneller resultaat door gebruik van de juist interventietechnieken.

• kennis van interventietechnieken 

 

Kenmerkend voor mijn manier van faciliteren zijn: humor, veiligheid en doelgerichtheid. Dat wil zeggen dat ik voor een prettige sfeer zorg waarin iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd. Natuurlijk is de sessie serieus, en werken we samen aan een doel, maar samen lachen zorgt voor de verbinding en maakt het niet al te zwaar.